Галоўная\Сачыненне\Колас
Вобраз Сымона ў паэме Якуба Коласа "Сымон-Музыка".
"Новая Зямля" - энцыклапедыя жыцця беларусскага сялянства ў дарэвалюцыйны час.
Паэма Якуба Коласа "Сымон-Музыка".
Пейзажная лірыка Якуба Коласа.
Вобраз роднага краю, малюнкі беларускай прыроды ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля".
*Духоўны свет, маральная высакароднасць Андрэя Лабановіча з трылогіі Якубы Коласа "На ростанях".
Інтэлегенцыя ў трылогіі Якуба Коласа "На ростанях".
Народ у трылогіі Якуба Коласа "На ростанях".
Мастацкія асаблівасці паэмы "БЕЗНАЗОЎНАЕ"
* Духоўны свет, маральная высакароднасць Андрэя Лабановіча (трылогія Я. Коласа "На ростанях").
* Народ у трылогii Якуба Коласа "На ростанях". Iдэйна-мастацкая роля вобразау сялян-палешукоу.
Карцiны роднай прыроды у паэме Якуба Коласа "Новая зямля".
Паказ духоунага багацця працоунага чалавека у паэме Якуба Коласа "Новая зямля".
* Паэма "Новая зямля”-- мастацкая энцыклапедыя жыцця беларускага сялянства у дакастрычнiцкi час. Тыповасць вобразау.
* Вобраз Лабаноiча у трылогii Я.Коласа "На росстанях". Духоуны свет, маральная высакародносць героя.
* Асноуныя матывы i вобразы дарэвалюцыйнай лiрыкi Якуба Колоса. Тэма роднага краю у яго паэзii.
* Месца i назначэнне жаночых вобразау у трылогii Якуба Коласа "На ростанях".
* Асноўныя матывы і вобразы дарэвалюцыйнай лірыкі Якуба Коласа.
* Паэма Якуба Коласа "Новая зямля" - энцыклапедыя жыцця беларускага сялянства ў дарэвалюцыйны час.
Жыццёвая дарога Міхала (паэма Якуба Коласа "Новая зямля").
Вобраз дзядзькі Антося ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля".
Незабыўны свет маленства (дзеці ў "Новай зямлі" Якуба Коласа).
Карціны прыроды ў паэме Якуба Коласа "Новая зямля".
Беларускі Музыка-Арфей (па паэме Якуба Коласа "Сымон-Музыка").
*Духоўны свет, маральная высакароднасць Андрэя Лабановіча (трылогія Якуба Коласа "На ростанях").
Сяляне-палешукі і інтэлегенцыя ў трылогіі Якуба Коласа "На ростанях".
"Казкі жыцця" людскога... (алегарычныя апавяданні Якуба Коласа).
Дызайн -- Лаўрэш Юрый  

Rating All.BY Каталог TUT.BY Rambler's Top100

 

Hosted by uCoz